Deluxe Piercing Aftercare met CBD


Ingrediënten: Ethanol 70% Volledig gedenatureerd met IPA, MEK en Bitrex ETHANOL ( Ethylalkohol ) CBD poeder 99,9% ( 40mg/20ml ) ( onze product bevalt 0% THC ) Gevarenaanduidingen:H225 Licht ontvlambare vloiestof en damp. H319 Veroirzaakt ernstige oogirritatie.
Geproduceerd: Nederland
Inhoud: 20ml